วิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

กล่าวถึงแนวคิด กลยุทธ์และเทคนิคการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์เชิงลึก โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ภาค ได้แก่ การทำความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน แนะนำสินค้าในตลาดหุ้น เครื่องมือสำคัญในการลงทุน การประยุกต์เอาหลักการธรรมชาติมาใช้ในการลงทุน การรอคอยเก็บเกี่ยวผลแห่งความสำเร็จ และแนวทางในการไปสู่จุดหมายด้วยหุ้นกับวิธีง่ายๆ.........

Published date : Jul 06, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Investment
Page : 301
Rating :
Item Available Only 15 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9749498747 
245 a : Title 
วิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ (พิมพ์ครั้งที่ 3) 
260 c : Date of publication 
2552 
300 a : Total pages 
301 
520 a : Description 
กล่าวถึงแนวคิด กลยุทธ์และเทคนิคการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์เชิงลึก โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ภาค ได้แก่ การทำความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน แนะนำสินค้าในตลาดหุ้น เครื่องมือสำคัญในการลงทุน การประยุกต์เอาหลักการธรรมชาติมาใช้ในการลงทุน การรอคอยเก็บเกี่ยวผลแห่งความสำเร็จ และแนวทางในการไปสู่จุดหมายด้วยหุ้นกับวิธีง่ายๆ......... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.