คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงาน ด้วยแนวคิดแบบ OKRs

ด้วยอาชีพการเป็นที่ปรึกษาเรื่อง การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management) ที่ทำมาหลายปี จึงมีโอกาส
ได้ไปช่วยองค์กรต่างๆ ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ทำเรื่องนี้
ในภาคปฏิบัติ และพบว่า ไม่ว่าเครื่องมือการบริหารจัดการยี่ห้ออะไร จะดีและ
ทันสมัยแค่ไหน สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การนำไปปรับใช้จริงให้เหมาะสม
กับแต่ละองค์กร

Published date : Mar 30, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Business
Page : 168
Rating :
Available Copy Only 8 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงาน ด้วยแนวคิดแบบ OKRs 
300 a : Total pages 
168 
520 a : Description 
ด้วยอาชีพการเป็นที่ปรึกษาเรื่อง การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) ที่ทำมาหลายปี จึงมีโอกาส ได้ไปช่วยองค์กรต่างๆ ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ทำเรื่องนี้ ในภาคปฏิบัติ และพบว่า ไม่ว่าเครื่องมือการบริหารจัดการยี่ห้ออะไร จะดีและ ทันสมัยแค่ไหน สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การนำไปปรับใช้จริงให้เหมาะสม กับแต่ละองค์กร 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.