คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงาน ด้วยแนวคิดแบบ OKRs

ด้วยอาชีพการเป็นที่ปรึกษาเรื่อง การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management) ที่ทำมาหลายปี จึงมีโอกาส
ได้ไปช่วยองค์กรต่างๆ ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ทำเรื่องนี้
ในภาคปฏิบัติ และพบว่า ไม่ว่าเครื่องมือการบริหารจัดการยี่ห้ออะไร จะดีและ
ทันสมัยแค่ไหน สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การนำไปปรับใช้จริงให้เหมาะสม
กับแต่ละองค์กร

Published date : Mar 30, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Business
Page : 168
Rating :
Item Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงาน ด้วยแนวคิดแบบ OKRs 
300 a : Total pages 
168 
520 a : Description 
ด้วยอาชีพการเป็นที่ปรึกษาเรื่อง การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) ที่ทำมาหลายปี จึงมีโอกาส ได้ไปช่วยองค์กรต่างๆ ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ทำเรื่องนี้ ในภาคปฏิบัติ และพบว่า ไม่ว่าเครื่องมือการบริหารจัดการยี่ห้ออะไร จะดีและ ทันสมัยแค่ไหน สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การนำไปปรับใช้จริงให้เหมาะสม กับแต่ละองค์กร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.