กลยุทธ์การจูงใจคน

" บุคคลที่มีความสามารถในการจูงใจนั้น สามารถสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับองค์กร ด้วยการเปลี่ยนแนวความคิดให้กลายเป็นการลงมือปฏิบัติจริง อย่างไรก็ดีการจูงใจไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมันจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน ความอดทน และความรอบรู้ทางด้านจิตวิทยา ซึ่งประเด็นเหล่านี้เองคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยคุณได้ ด้วยการฝึกฝนให้คุณสามารถ ปรับคลื่นของคุณให้ตรงกับผู้ฟัง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง รวมทั้งโน้มน้าวความคิด และจิตใจของผู้ฟัง หากคุ

Published date : Mar 30, 2020
Publisher : Expernet
Category : Business
Page : 147
Rating :
Available Copy Only 14 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
กลยุทธ์การจูงใจคน 
300 a : Total pages 
147 
520 a : Description 
" บุคคลที่มีความสามารถในการจูงใจนั้น สามารถสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับองค์กร ด้วยการเปลี่ยนแนวความคิดให้กลายเป็นการลงมือปฏิบัติจริง อย่างไรก็ดีการจูงใจไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมันจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน ความอดทน และความรอบรู้ทางด้านจิตวิทยา ซึ่งประเด็นเหล่านี้เองคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยคุณได้ ด้วยการฝึกฝนให้คุณสามารถ ปรับคลื่นของคุณให้ตรงกับผู้ฟัง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง รวมทั้งโน้มน้าวความคิด และจิตใจของผู้ฟัง หากคุ 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.