การเขียนเชิงธุรกิจ

" หนังสือนี้จะชี้ให้เห็นถึงวิธีการเขียนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งอาศัยหลักพื้นฐานเพียงไม่กี่ประการ เริ่มตั้งแต่การโน้มน้าวและจูงใจผู้อ่าน การเขียนเอกสารให้กระชับ ชัดเจน และตรงตามความต้องการของผู้อ่าน ตลอดจนเรียนรู้การสื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งหากคุณสามารถนำมาปรับใช้ได้ คุณก็จะสามารถจัดการกับงานเขียนรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Published date : Mar 30, 2020
Publisher : Expernet
Category : Business
Page : 130
Rating :
Available Copy Only 8 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

100 a : Author 
245 a : Title 
การเขียนเชิงธุรกิจ 
300 a : Total pages 
130 
520 a : Description 
" หนังสือนี้จะชี้ให้เห็นถึงวิธีการเขียนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งอาศัยหลักพื้นฐานเพียงไม่กี่ประการ เริ่มตั้งแต่การโน้มน้าวและจูงใจผู้อ่าน การเขียนเอกสารให้กระชับ ชัดเจน และตรงตามความต้องการของผู้อ่าน ตลอดจนเรียนรู้การสื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งหากคุณสามารถนำมาปรับใช้ได้ คุณก็จะสามารถจัดการกับงานเขียนรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.