ต้นไม้วิเศษ = The magic tree (พิมพ์ครั้งที่ 1)

“ต้นไม้วิเศษ” เป็นหนังสือนิทานภาพ 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ ซึ่งเด็กๆ จะรู้สึกสนุกสนานขณะซึมซับความรู้ด้านการออม และรู้จักวิธีทำให้เงินออมงอกเงย เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการออมตั้งแต่ยังเยาว์วัย เพื่อความมั่นคงของชีวิตในอนาคต ..................

Published date : Jul 06, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Kids
Page : 26
Rating :
Item Available Only 15 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9740574750 
245 a : Title 
ต้นไม้วิเศษ = The magic tree (พิมพ์ครั้งที่ 1) 
260 c : Date of publication 
2550 
300 a : Total pages 
26 
520 a : Description 
“ต้นไม้วิเศษ” เป็นหนังสือนิทานภาพ 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ ซึ่งเด็กๆ จะรู้สึกสนุกสนานขณะซึมซับความรู้ด้านการออม และรู้จักวิธีทำให้เงินออมงอกเงย เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการออมตั้งแต่ยังเยาว์วัย เพื่อความมั่นคงของชีวิตในอนาคต .................. 
650 a : Subject 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.