สู่สุดยอด SMES เส้นทางแห่งความสำเร็จ

หนังสือเล่มนี้ไม่เน้นเสนอแนวความคิดจากต่างประเทศในแนวเดียวกับหนังสือทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งมีให้เลือกอย่างมากมายในขณะนี้ แต่มุ่งที่จะเป็นสื่อที่ประมวลแนวทางที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จจากปากคำของผู้ประกอบการหรือนักบริหารคนไทยล้วน หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประสบการณ์ความสำเร็จของผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ ได้แก่ บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์(MK สุกี้) บริษัทซีอาร์ซี ครีเอชั่น(ฟลายนาว) กลุ่มบริษัทตะวันออกโพลีเมอร์(แอโรไลเนอร์) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย พร้อมทั้งกรณีตัวอย่าง 20 กิจการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยทั่วไปในการนำไปพิจารณาปรับปรุงใช้ประโยชน์ในการริเริ่มหรือการบริหารกิจการธุรกิจของตน

Published date : Jul 23, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 248
Rating :
Available Copy Only 4 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
สู่สุดยอด SMES เส้นทางแห่งความสำเร็จ 
300 a : Total pages 
248 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้ไม่เน้นเสนอแนวความคิดจากต่างประเทศในแนวเดียวกับหนังสือทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งมีให้เลือกอย่างมากมายในขณะนี้ แต่มุ่งที่จะเป็นสื่อที่ประมวลแนวทางที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จจากปากคำของผู้ประกอบการหรือนักบริหารคนไทยล้วน หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประสบการณ์ความสำเร็จของผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ ได้แก่ บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์(MK สุกี้) บริษัทซีอาร์ซี ครีเอชั่น(ฟลายนาว) กลุ่มบริษัทตะวันออกโพลีเมอร์(แอโรไลเนอร์) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย พร้อมทั้งกรณีตัวอย่าง 20 กิจการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยทั่วไปในการนำไปพิจารณาปรับปรุงใช้ประโยชน์ในการริเริ่มหรือการบริหารกิจการธุรกิจของตน 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.