เส้นทางแห่งผู้นำ

หัวใจของความเป็นสุดยอดผู้นำ คือการรู้จักสมอง เพราะหากเราเข้าใจว่าคนคิดอย่างไร เราจะสามารถนำได้ทั้งตนเองและบุคคลรอบตัว ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน หนังสือเล่มนี้ได้ร้อยเรียงเรื่องเล่าจากประสบการณ์และความรู้ของคนไทยที่ได้ไปสร้างชื่อในต่างแดน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำ พร้อมสอดแทรกข้อคิดสำหรับการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ในสไตล์ของตัวเอง

Published date : Sep 01, 2020
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 336
Rating :
Available Copy Out of library shelf!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เส้นทางแห่งผู้นำ 
300 a : Total pages 
336 
520 a : Description 
หัวใจของความเป็นสุดยอดผู้นำ คือการรู้จักสมอง เพราะหากเราเข้าใจว่าคนคิดอย่างไร เราจะสามารถนำได้ทั้งตนเองและบุคคลรอบตัว ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน หนังสือเล่มนี้ได้ร้อยเรียงเรื่องเล่าจากประสบการณ์และความรู้ของคนไทยที่ได้ไปสร้างชื่อในต่างแดน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำ พร้อมสอดแทรกข้อคิดสำหรับการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ในสไตล์ของตัวเอง 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.