คิด ทำ อย่าฉลาด สู่โอกาสรุ่งในองค์กร

กฎทองแห่งความสำเร็จของชีวิต แผนทะยานสู่ความเป็นเลิศในองค์กร

Published date : Dec 18, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Length : 8.44 ชม.
Rating :
Available Copy Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คิด ทำ อย่าฉลาด สู่โอกาสรุ่งในองค์กร 
300 a : Total pages 
8.44 ชม. 
520 a : Description 
กฎทองแห่งความสำเร็จของชีวิต แผนทะยานสู่ความเป็นเลิศในองค์กร 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.