วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มการแพทย์
Published date : Feb 09, 2021
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : -
Rating :
Available Copy Out of library shelf!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164150522 
245 a : Title 
วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มการแพทย์ 
300 a : Total pages 
158 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้เป็นการวิเคราะห์ธุรกิจการแพทย์ในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน รวมความรู้พื้นฐานหลักๆของกลุ่มการแพทย์ที่นักลงทุนควรทราบ อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการแพทย์เร่ิมตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์โครงสร้าง การอ่านงบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ โดยใช้คำอธิบายและตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและนักลงทุนสามารถนำไปใช้เพื่อประเมินมูลค่าหุ้น ใช้วิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มการแพทย์ได้ 
650 a : Subject 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.