คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน = Corporate sustainability guide for listed companies
Published date : Jul 01, 2020
Publisher : -
Page : 172
Rating :
Available Copy Only 15 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164150553 
245 a : Title 
คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน = Corporate sustainability guide for listed companies 
260 c : Date of publication 
2563 
300 a : Total pages 
172 
300 a : Total pages 
172 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนีึีึ่งของเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.