การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (portfolio management) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3

Published date : Jul 21, 2021
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 272
Rating :
Available Copy Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164150607 
245 a : Title 
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน 
260 c : Date of publication 
เมษายน 2564 
260 b : Name of publisher 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
300 a : Total pages 
272 
300 a : Total pages 
272 
520 a : Description 
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (portfolio management) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 
520 a : Description 
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (portfolio management) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.