จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน

เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (professional practices) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่

Published date : Jul 21, 2021
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 144
Rating :
Available Copy Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164150584 
245 a : Title 
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน 
260 b : Name of publisher 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2564 
300 a : Total pages 
144 
300 a : Total pages 
144 
520 a : Description 
เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (professional practices) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่ 
520 a : Description 
เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (professional practices) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่ 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.