การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม

"การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม (mutual fund investment analysis) เล่มนี้
อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่"

Published date : Jul 21, 2021
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 164
Rating :
Available Copy Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164150591 
245 a : Title 
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม 
260 c : Date of publication 
2564 
260 b : Name of publisher 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
300 a : Total pages 
164 
300 a : Total pages 
164 
520 a : Description 
"การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม (mutual fund investment analysis) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่" 
520 a : Description 
"การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม (mutual fund investment analysis) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่" 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.