บุคลิกลักษณะและพฤตินิสัยของหัวหน้าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องใส่ใจ เพราะหัวหน้าทุกลำดับชั้นมีส่วนกำหนดอนาคตของหน่วยงาน ว่าจะเจริญ คงสภาพ หรือตกต่ำ หนังสือเล่มนี้จะช่วยสนับสนุนความสำเร็จของหัวหน้างานทุกลำดับชั้น ให้สามารถพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี และมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนทีมงานสู่เป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จ

Published date : Aug 17, 2021
Publisher : ซัคเซส มีเดีย
Page : -
Rating :
Available Copy Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786168198063 
245 a : Title 
สุดยอดหัวหน้างาน 
300 a : Total pages 
143 
520 a : Description 
บุคลิกลักษณะและพฤตินิสัยของหัวหน้าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องใส่ใจ เพราะหัวหน้าทุกลำดับชั้นมีส่วนกำหนดอนาคตของหน่วยงาน ว่าจะเจริญ คงสภาพ หรือตกต่ำ หนังสือเล่มนี้จะช่วยสนับสนุนความสำเร็จของหัวหน้างานทุกลำดับชั้น ให้สามารถพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี และมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนทีมงานสู่เป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จ 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.