ยุทธศาสตร์เอาตัวรอดของกูรูธุรกิจ

“ยุทธศาสตร์เอาตัวรอดของกูรูธุรกิจ” คือหนังสือที่บรรยายถึงความเป็นมามาของธุรกิจและกิจการขนาดใหญ่ต่างๆ ซึ่งมีที่มาแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มซีพี, กลุ่มไทยเจริญ, กลุ่มเซ็นทรัล, สหกรุ๊ป, และ ปตท. ด้วยฝีมือการค้นคว้าข้อมูลของ “วิรัชต์ แสงทองคำ” ภายในเล่ม กล่าวถึงผู้นำขององค์กรธุรกิจเหล่านั้น และกลยุทธ์ในการรับมือกับวิกฤต เพื่อนำพาองค์กรของตนให้เติบโตกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ จนเป็นองคาพยพในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศ ทั้งยังกล่าวถึงทิศทางและภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโดยรวม ตั้งแต่เป็นยุคเกษตรกรรม ระบบหัวเมือง และสังคมชนบทที่สลับซับซ้อน การคมนาคมและระบบโทรคมนาคม ก่อนจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของธนาคารต่างๆ บทบาทของสถาบันการเงินที่มีต่อธุรกิจรายใหญ่และรายย่อย หลากหลายเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดทัศนะใหม่ๆ ในธูรกิจให้กับคุณ

Published date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Business
Page : 352
Rating :
Item Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ยุทธศาสตร์เอาตัวรอดของกูรูธุรกิจ 
300 a : Total pages 
352 
520 a : Description 
“ยุทธศาสตร์เอาตัวรอดของกูรูธุรกิจ” คือหนังสือที่บรรยายถึงความเป็นมามาของธุรกิจและกิจการขนาดใหญ่ต่างๆ ซึ่งมีที่มาแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มซีพี, กลุ่มไทยเจริญ, กลุ่มเซ็นทรัล, สหกรุ๊ป, และ ปตท. ด้วยฝีมือการค้นคว้าข้อมูลของ “วิรัชต์ แสงทองคำ” ภายในเล่ม กล่าวถึงผู้นำขององค์กรธุรกิจเหล่านั้น และกลยุทธ์ในการรับมือกับวิกฤต เพื่อนำพาองค์กรของตนให้เติบโตกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ จนเป็นองคาพยพในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศ ทั้งยังกล่าวถึงทิศทางและภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโดยรวม ตั้งแต่เป็นยุคเกษตรกรรม ระบบหัวเมือง และสังคมชนบทที่สลับซับซ้อน การคมนาคมและระบบโทรคมนาคม ก่อนจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของธนาคารต่างๆ บทบาทของสถาบันการเงินที่มีต่อธุรกิจรายใหญ่และรายย่อย หลากหลายเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดทัศนะใหม่ๆ ในธูรกิจให้กับคุณ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.