โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 2

รวมข้อเขียนจากคอลัมน์ "อาหารสมอง" จากมติชนสุดสัปดาห์
และคอลัมน์ในมติชนรายวัน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
อย่างง่าย สำหรับผู้ที่ไม่ได้เล่าเรียนมาทางนี้โดยตรง ครอบคลุมเรื่องราว
ของการใช้เงิน ในระดับของบุคคลที่จะทำให้เกิดความร่ำรวยตลอดชีวิต
แต่ไม่มีการสอนในโรงเรียน รวมทั้งเรื่องของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่

“โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี” จะทำให้คุณเปลี่ยนทัศนคติและเกิดความเข้าใจ
ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่จะอธิบายเรื่องราวใกล้ตัวให้เป็นเรื่องชวนรู้ด้วย
แง่คิดเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่คุณผู้อ่านไม่ควรพลาด

Published date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 207
Rating :
Item Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9743231048 
245 a : Title 
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 2 
300 a : Total pages 
207 
520 a : Description 
รวมข้อเขียนจากคอลัมน์ "อาหารสมอง" จากมติชนสุดสัปดาห์ และคอลัมน์ในมติชนรายวัน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อย่างง่าย สำหรับผู้ที่ไม่ได้เล่าเรียนมาทางนี้โดยตรง ครอบคลุมเรื่องราว ของการใช้เงิน ในระดับของบุคคลที่จะทำให้เกิดความร่ำรวยตลอดชีวิต แต่ไม่มีการสอนในโรงเรียน รวมทั้งเรื่องของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ “โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี” จะทำให้คุณเปลี่ยนทัศนคติและเกิดความเข้าใจ ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่จะอธิบายเรื่องราวใกล้ตัวให้เป็นเรื่องชวนรู้ด้วย แง่คิดเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่คุณผู้อ่านไม่ควรพลาด 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.