โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 4 ขาดทุนคือกาไร

ขาดทุนคือกำไร (โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 4) ยังย้ำหลักอธิบายเศรษฐศาสตร์ให้อ่านง่าย เล่มนี้ครอบคลุมไปถึงการใช้เงินในระดับบุคคลที่จะทำให้ "รวย" ตลอดชีวิต และเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์

Published date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 226
Rating :
Item Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 4 ขาดทุนคือกาไร 
300 a : Total pages 
226 
520 a : Description 
ขาดทุนคือกำไร (โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 4) ยังย้ำหลักอธิบายเศรษฐศาสตร์ให้อ่านง่าย เล่มนี้ครอบคลุมไปถึงการใช้เงินในระดับบุคคลที่จะทำให้ "รวย" ตลอดชีวิต และเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.