โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 7 สนุกกับของไม่ฟรี

สนุกกับของไม่ฟรี (โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 7) แจกแจงให้เห็นจะจะว่าของที่ได้มาฟรีๆ นั้นฟรีจริงหรือ? ทำความเข้าใจและเข้าถึงหลักเศรษฐศาสตร์อย่างลึกซึ้ง แล้วจะรู้ว่าแม้แต่มิตรภาพที่ได้มายังต้องลงทุน

Published date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 218
Rating :
Item Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 7 สนุกกับของไม่ฟรี 
300 a : Total pages 
218 
520 a : Description 
สนุกกับของไม่ฟรี (โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 7) แจกแจงให้เห็นจะจะว่าของที่ได้มาฟรีๆ นั้นฟรีจริงหรือ? ทำความเข้าใจและเข้าถึงหลักเศรษฐศาสตร์อย่างลึกซึ้ง แล้วจะรู้ว่าแม้แต่มิตรภาพที่ได้มายังต้องลงทุน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.