พูดเก่ง พรีเซนต์ปัง ดังอย่าง Ted Talks

สำหรับการนำเสนอที่ดี ที่ถูกต้องตามหลักการนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
วิธีการพูดเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ยังรวมไปถึงเทคนิคการใช้เครื่องมื อ-เครื่อง
อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ เทคนิคการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจและความประทับใจ รวมไปจนถึงเทคนิคการใช้กิริยา
ท่าทาง หรือภาษากายที่สุภาพและน่าเชื่อถือประกอบกัน

Published date : Aug 17, 2018
Publisher : Expernet
Category : Self Improvement
Page : 241
Rating :
Item Available Only 3 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744144294 
245 a : Title 
พูดเก่ง พรีเซนต์ปัง ดังอย่าง Ted Talks 
300 a : Total pages 
241 
520 a : Description 
สำหรับการนำเสนอที่ดี ที่ถูกต้องตามหลักการนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ วิธีการพูดเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ยังรวมไปถึงเทคนิคการใช้เครื่องมื อ-เครื่อง อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ เทคนิคการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ที่ช่วย เสริมสร้างความเข้าใจและความประทับใจ รวมไปจนถึงเทคนิคการใช้กิริยา ท่าทาง หรือภาษากายที่สุภาพและน่าเชื่อถือประกอบกัน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.