"8 เส้นทางสู่ชัยชนะ : การตลาดเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ" จะแสดงให้คุณเห็นว่า ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไรในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก หนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 9 เมกะเทรนด์ ที่จะให้โอกาสใหม่ในธุรกิจในทศวรรษนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระจายความมั่งคั่งในระดับโลก การเติบโตของเมือง การเร่งเข้าสู่เศรษฐกิจระดับโลกที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ค่านิยมสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Published date : Aug 21, 2018
Publisher : Nation Books
Category : Business
Page : 270
Rating :
Item Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165155526 
245 a : Title 
Market Your Way to Growth 
300 a : Total pages 
270 
520 a : Description 
"8 เส้นทางสู่ชัยชนะ : การตลาดเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ" จะแสดงให้คุณเห็นว่า ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไรในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก หนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 9 เมกะเทรนด์ ที่จะให้โอกาสใหม่ในธุรกิจในทศวรรษนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระจายความมั่งคั่งในระดับโลก การเติบโตของเมือง การเร่งเข้าสู่เศรษฐกิจระดับโลกที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ค่านิยมสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.