หากคุณกำลังคิดดำเนินธุรกิจ หรือวางแผนจะเริ่มธุรกิจ ก็คงถามตัวเองเช่นเดียวกับผู้นำองค์กรอื่นๆ ทั่วโลกว่า มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จได้ และในที่สุดเราก็ค้นพบคำตอบ สิ่งนั้นคือ "5P" ซึ่งเป็นหลักการสำคัญ 5 ข้อ ที่อยู่เบื้อหลังการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเฟสบุ๊ก หลักการทั้ง 5 ข้อคืออะไร? มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก มีวิธีคิดอย่างไรและทำอย่างไรจึงกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านตั้งแต่อายุยังน้อย? เขาสร้างและพัฒนาอาณาจักร์เฟสบุ๊คอย่างไรจึงประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้? คำตอบทั้งหมดถูกรวบรวมไว้แล้วในเล่ม

Published date : Aug 21, 2018
Publisher : Nation Books
Category : Business
Page : 274
Rating :
Item Available Only 5 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165155298 
245 a : Title 
Think Like Zuck 
300 a : Total pages 
274 
520 a : Description 
หากคุณกำลังคิดดำเนินธุรกิจ หรือวางแผนจะเริ่มธุรกิจ ก็คงถามตัวเองเช่นเดียวกับผู้นำองค์กรอื่นๆ ทั่วโลกว่า มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จได้ และในที่สุดเราก็ค้นพบคำตอบ สิ่งนั้นคือ "5P" ซึ่งเป็นหลักการสำคัญ 5 ข้อ ที่อยู่เบื้อหลังการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเฟสบุ๊ก หลักการทั้ง 5 ข้อคืออะไร? มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก มีวิธีคิดอย่างไรและทำอย่างไรจึงกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านตั้งแต่อายุยังน้อย? เขาสร้างและพัฒนาอาณาจักร์เฟสบุ๊คอย่างไรจึงประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้? คำตอบทั้งหมดถูกรวบรวมไว้แล้วในเล่ม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.