ออมสินฟักทอง (พิมพ์ครั้งที่ 3)

เป็นนิทานภาพประกอบ ที่ให้เรื่องราวเกี่ยวกับการออมเอาไว้ ทั้งยังส่งเสริมนิสัยให้เด็กรักและรู้จักรักการออม......

Published date : Jul 06, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Kids
Page : 28
Rating :
Item Available Only 15 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789741346707 
245 a : Title 
ออมสินฟักทอง (พิมพ์ครั้งที่ 3) 
260 c : Date of publication 
2553 
300 a : Total pages 
28 
520 a : Description 
เป็นนิทานภาพประกอบ ที่ให้เรื่องราวเกี่ยวกับการออมเอาไว้ ทั้งยังส่งเสริมนิสัยให้เด็กรักและรู้จักรักการออม...... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.