ยิ่งลงทุน ยิ่งรวย : เกษียณสุขและมั่งคั่งด้วยกองทุนรวม RMF

หนังสือ “ยิ่งลงทุน ยิ่งรวย : เกษียณสุขและมั่งคั่ง ด้วยกองทุนรวม RMF” เป็นผลงานของนักข่าวอาวุโส คุณสรวิศ อิ่มบำรุง ซึ่งมีประสบการณ์ทำข่าวสายงานกองทุนรวมมายาวนานกว่า 15 ปี เขาได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงข่ายการออมและการลงทุนเพื่อรับมือการเกษียณอายุ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ข้อมูลเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำนาญแห่งชาติ และที่สำคัญคือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ออมผู้ลงทุนเพื่อใช้วางแผนรับมือวัยเกษียณ

คุณสรวิศได้สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ทุกแห่ง เกี่ยวกับมุมมองและการบริหารกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเปิดเผยรายชื่อกองทุน RMF ที่เป็นกองทุนเด่นหรือ Flagship ของ บลจ. ทุกแห่ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปพิจารณาเพื่อวางแผนลงทุนรับมือการเกษียณอายุได้

กองทุน RMF เป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งของการออม และการลงทุนเพื่อรับมือวัยเกษียณ เพราะกองทุนประเภทนี้ นอกจากให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว ยังสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เป็นกอบเป็นกำ โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนตั้งแต่เข้าสู่วัยทำงาน การจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมในกองทุน RMF สามารถทำให้ผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายรับมือการเกษียณได้อย่างเป็นสุข

Published date : Jan 14, 2019
Publisher : แฟมมิลี่ โนฮาว
Category : Investment
Page : 260
Rating :
Item Available Only 10 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786169173038 
245 a : Title 
ยิ่งลงทุน ยิ่งรวย : เกษียณสุขและมั่งคั่งด้วยกองทุนรวม RMF 
260 c : Date of publication 
กรกฎาคม 2560 
300 a : Total pages 
260 
520 a : Description 
หนังสือ “ยิ่งลงทุน ยิ่งรวย : เกษียณสุขและมั่งคั่ง ด้วยกองทุนรวม RMF” เป็นผลงานของนักข่าวอาวุโส คุณสรวิศ อิ่มบำรุง ซึ่งมีประสบการณ์ทำข่าวสายงานกองทุนรวมมายาวนานกว่า 15 ปี เขาได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงข่ายการออมและการลงทุนเพื่อรับมือการเกษียณอายุ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ข้อมูลเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำนาญแห่งชาติ และที่สำคัญคือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ออมผู้ลงทุนเพื่อใช้วางแผนรับมือวัยเกษียณ คุณสรวิศได้สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ทุกแห่ง เกี่ยวกับมุมมองและการบริหารกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเปิดเผยรายชื่อกองทุน RMF ที่เป็นกองทุนเด่นหรือ Flagship ของ บลจ. ทุกแห่ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปพิจารณาเพื่อวางแผนลงทุนรับมือการเกษียณอายุได้ กองทุน RMF เป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งของการออม และการลงทุนเพื่อรับมือวัยเกษียณ เพราะกองทุนประเภทนี้ นอกจากให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว ยังสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เป็นกอบเป็นกำ โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนตั้งแต่เข้าสู่วัยทำงาน การจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมในกองทุน RMF สามารถทำให้ผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายรับมือการเกษียณได้อย่างเป็นสุข 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.