วาวาชวนรู้เรื่องเงิน

"วาวา ชวนรู้เรื่องเงิน" เป็นหนังสือเสริมความรู้นอกห้องเรียน เรื่องเงิน มีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ สร้างความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เนื้อหาว่าด้วยเรื่องเงิน ทำความรู้จักเงิน และการใช้จ่ายเงินและทอนเงิน โดยใช้ตัวละครหลักเด็กหญิงวาวาเรียนรู้เรื่องเงิน ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อของ การแลกเงิน นำเสนอในรูปแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

Published date : Jan 16, 2019
Publisher : อมรินทร์
Category : Kids
Page : 24
Rating :
Available Copy Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

100 a : Author 
245 a : Title 
วาวาชวนรู้เรื่องเงิน 
300 a : Total pages 
24 
520 a : Description 
"วาวา ชวนรู้เรื่องเงิน" เป็นหนังสือเสริมความรู้นอกห้องเรียน เรื่องเงิน มีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ สร้างความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เนื้อหาว่าด้วยเรื่องเงิน ทำความรู้จักเงิน และการใช้จ่ายเงินและทอนเงิน โดยใช้ตัวละครหลักเด็กหญิงวาวาเรียนรู้เรื่องเงิน ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อของ การแลกเงิน นำเสนอในรูปแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.