สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เครื่องมือสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยคัดเลือกหุ้นคุณภาพคือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงตัวเลขสถิติที่มีผลต่อการลงทุน เช่น ดัชนีเศรษฐกิจ ดัชนีหลักทรัพย์ และการเคลื่อนไหวของกระแสเงินลงทุน การวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ เท่านั้น ต้องสามารถเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยคาดการณ์สภาวะของตลาดและช่วยในการตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
หนังสือ “สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ” เขียนโดย 2 นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ คุณภราดร เตียรณปราโมทย์ และคุณพบชัย ภัทราวิชญ์ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์การทำงานในการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยตรง จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ในตลาดหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดยนำเสนอวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณครอบคลุมทุกมิติ เรียงลำดับเนื้อหาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพกว้างและวางกรอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแต่ละประเด็น ตั้งแต่ปัจจัยกำหนดตลาดหุ้น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม Fund Flow และพฤติกรรมการลงทุน ตลอดจนกำหนดช่วงเวลา และโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ช่วยให้ง่ายต่อการลำดับการวิเคราะห์ รวมถึงสอดแทรกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้น

Published date : Feb 12, 2019
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book, Investment
Page : 128
Rating :
Item Available Only 20 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164150423 
245 a : Title 
สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
260 c : Date of publication 
ธันวาคม 2561 
300 a : Total pages 
128 
520 a : Description 
เครื่องมือสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยคัดเลือกหุ้นคุณภาพคือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงตัวเลขสถิติที่มีผลต่อการลงทุน เช่น ดัชนีเศรษฐกิจ ดัชนีหลักทรัพย์ และการเคลื่อนไหวของกระแสเงินลงทุน การวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ เท่านั้น ต้องสามารถเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยคาดการณ์สภาวะของตลาดและช่วยในการตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี หนังสือ “สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ” เขียนโดย 2 นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ คุณภราดร เตียรณปราโมทย์ และคุณพบชัย ภัทราวิชญ์ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์การทำงานในการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยตรง จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ในตลาดหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดยนำเสนอวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณครอบคลุมทุกมิติ เรียงลำดับเนื้อหาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพกว้างและวางกรอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแต่ละประเด็น ตั้งแต่ปัจจัยกำหนดตลาดหุ้น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม Fund Flow และพฤติกรรมการลงทุน ตลอดจนกำหนดช่วงเวลา และโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ช่วยให้ง่ายต่อการลำดับการวิเคราะห์ รวมถึงสอดแทรกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.