อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์

ประสบการณ์การเป็นผู้สอน ทำให้ผมเห็นความท้าทายในการทำให้ผู้เรียนเห็นอนุพันธ์กว้างไกลไปกว่าการเป็นเครื่องมือการลงทุนและพาผู้เรียนข้ามผ่านความกลัวสูตร สมการต่างๆ จึงเขียนตำรานี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นคู่มือทำความเข้าใจในอนุพันธ์ทางการเงินทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์
โครงสร้างของตำรานี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองตอน สามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระแรกคือบทที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 8 เป็นการอธิบายอนุพันธ์พื้นฐานได้แก่ ฟอร์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส สวอป และออปชัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลุ่มสาระที่สองว่าด้วยแนวคิด ที่มา และทฤษฎีที่ใช้ในการกำหนดราคาทั้งอนุพันธ์พื้นฐานและอนุพันธ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานในบทที่ 3, 4, 6, 9-14 กลุ่มสาระที่สาม อธิบายการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการลงทุนตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงไว้ในบทที่ 4-6 บทที่ 12 และบทที่ 14 โดยกลุ่มสาระที่สองและสามนี้เหมาะกับผู้เรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ต้องการความเข้าใจเชิงลึกถึงที่มาของการคำนวณราคารูปแบบต่างๆ

ตำรานี้จึงเป็นโฉมหน้าของความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ และเป็นตัวแทนของผมในการบอกเล่าเรื่องราวว่าด้วยอนุพันธ์ทางการเงินไปยังท่านผู้สนใจได้ใช้เป็นแรงหนุนภายใน ใช้แก้ปัญหาด้วยทรัพยากรที่มี ร่วมกันสร้างพลังเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

Published date : Jul 10, 2019
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book, Investment
Page : 746
Rating :
Item Available Only 15 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164150461 
100 a : Author 
245 a : Title 
อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์ 
260 c : Date of publication 
ธันวาคม 2561 
300 a : Total pages 
746 
520 a : Description 
ประสบการณ์การเป็นผู้สอน ทำให้ผมเห็นความท้าทายในการทำให้ผู้เรียนเห็นอนุพันธ์กว้างไกลไปกว่าการเป็นเครื่องมือการลงทุนและพาผู้เรียนข้ามผ่านความกลัวสูตร สมการต่างๆ จึงเขียนตำรานี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นคู่มือทำความเข้าใจในอนุพันธ์ทางการเงินทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ โครงสร้างของตำรานี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองตอน สามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระแรกคือบทที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 8 เป็นการอธิบายอนุพันธ์พื้นฐานได้แก่ ฟอร์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส สวอป และออปชัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลุ่มสาระที่สองว่าด้วยแนวคิด ที่มา และทฤษฎีที่ใช้ในการกำหนดราคาทั้งอนุพันธ์พื้นฐานและอนุพันธ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานในบทที่ 3, 4, 6, 9-14 กลุ่มสาระที่สาม อธิบายการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการลงทุนตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงไว้ในบทที่ 4-6 บทที่ 12 และบทที่ 14 โดยกลุ่มสาระที่สองและสามนี้เหมาะกับผู้เรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ต้องการความเข้าใจเชิงลึกถึงที่มาของการคำนวณราคารูปแบบต่างๆ ตำรานี้จึงเป็นโฉมหน้าของความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ และเป็นตัวแทนของผมในการบอกเล่าเรื่องราวว่าด้วยอนุพันธ์ทางการเงินไปยังท่านผู้สนใจได้ใช้เป็นแรงหนุนภายใน ใช้แก้ปัญหาด้วยทรัพยากรที่มี ร่วมกันสร้างพลังเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.