ตุ๊ต๊ะประหยัดอดออมแล้วนะ

หนังสือภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ สร้างเสริมวินัยแก่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร การเก็็บของเล่น การรักษาความสะอาด การออกกำลังกาย การอดออม การมีมารยาท และการเข้านอน ให้เด็กๆมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพภายในอนาคต รวมทั้งยังส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เด็กๆ ด้วยคำศัพท์และไวยกรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ
เนื้อเรื่องจะสอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวของการประหยัดที่ไม่ได้มีเฉพาะการออมเงินเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการซื้อสิ่งของต่างๆ การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การประหยัดพลังงาน และอื่นๆอีกมากมายที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจว่า การประหยัดและการอดออมนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตในภายหน้าสุขสบาย

Published date : Oct 31, 2019
Publisher : ทองเกษม
Category : Kids
Page : 27
Rating :
Available Copy Only 3 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ตุ๊ต๊ะประหยัดอดออมแล้วนะ 
300 a : Total pages 
27 
520 a : Description 
หนังสือภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ สร้างเสริมวินัยแก่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร การเก็็บของเล่น การรักษาความสะอาด การออกกำลังกาย การอดออม การมีมารยาท และการเข้านอน ให้เด็กๆมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพภายในอนาคต รวมทั้งยังส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เด็กๆ ด้วยคำศัพท์และไวยกรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ เนื้อเรื่องจะสอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวของการประหยัดที่ไม่ได้มีเฉพาะการออมเงินเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการซื้อสิ่งของต่างๆ การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การประหยัดพลังงาน และอื่นๆอีกมากมายที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจว่า การประหยัดและการอดออมนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตในภายหน้าสุขสบาย 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.