เจาะลึกข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทีมนักเศรษฐศาสตร์ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง บางธุรกิจต้องหยุดชะงัก ทำให้ภาครัฐต้องมีการเร่งนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมชี้โอกาสธุรกิจในยุค New Norm

Issued date : Jun 23, 2020
Publisher : มีเดีย แอสโซซิเอ็ดเต็ด
Category : Business & Finance;
Page : 168
Rating :
Available Copy Only 4 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การเงินธนาคาร 
520 a : Description 
เจาะลึกข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทีมนักเศรษฐศาสตร์ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง บางธุรกิจต้องหยุดชะงัก ทำให้ภาครัฐต้องมีการเร่งนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมชี้โอกาสธุรกิจในยุค New Norm 
300 a : Total pages 
168 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.