คิด Creative Thailand Vol. 9 Issue. 11 สิงหาคม 2561

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 เดือนสิงหาคม 2561
Get Ready, Gen Z is Comin
เจเนอเรชั่นซี (Generation Z) กลุ่มคนที่เกิดระหว่างช่วงกลางยุคปี 90 ไปจนถึงปี 2010 คือคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกวันนี้ พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พร้อมสรรพ จึงเกิดข้อวิตกกังวลว่าอาจถูกครอบงำด้วยสื่อออนไลน์ ทั้งยังมีแนวโน้มถูกพูดถึงว่ามีความอดทนต่ำ ใจร้อน และค่อนข้างก้าวร้าว

Issued date : Aug 27, 2018
Publisher : TCDC
Category : Technology, Creative
Page : 36
Rating :
Item Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คิด Creative Thailand Vol. 9 Issue. 11 สิงหาคม 2561 
100 a : Author 
520 a : Description 
นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 เดือนสิงหาคม 2561 Get Ready, Gen Z is Comin เจเนอเรชั่นซี (Generation Z) กลุ่มคนที่เกิดระหว่างช่วงกลางยุคปี 90 ไปจนถึงปี 2010 คือคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกวันนี้ พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พร้อมสรรพ จึงเกิดข้อวิตกกังวลว่าอาจถูกครอบงำด้วยสื่อออนไลน์ ทั้งยังมีแนวโน้มถูกพูดถึงว่ามีความอดทนต่ำ ใจร้อน และค่อนข้างก้าวร้าว 
300 a : Total pages 
36 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.