เริ่มต้นซื้อหุ้นออนไลน์

จิตติมา ยอดปราง
09 Oct 2019

ที่มา : หนังสือเริ่มต้นซื้อหุ้นออนไลน์
ผู้แต่ง : จิรัฏฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ในภาวะเศรษฐกิจที่ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารน้อยมาก จนต้องหาหนทางบริหารเงินและลงทุนในช่องทางอื่น และหนึ่งในช่องทางที่น่าสนใจ นั่นก็คือ "การลงทุนในหุ้น" นั่นเอง เพราะการลงทุนในหุ้นนั้น ดูจะเป็นช่องทางที่ทำกำไรได้ดี แต่ในแนวทางกลับกัน ก็ทำให้ขาดทุนหนักได้เช่นกัน หากเราเข้าสู่ตลาดหุ้นแบบไม่มีความรู้ หรือไม่หาข้อมูลอะไรเลย

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนหุ้น ไม่ใช่เงินลงทุน แต่เป็นความรู้และการทุ่มเทเวลาศึกษาหาข้อมูลในการลงทุนมากกว่า ถ้าจะถามว่า การลงทุนในหุ้น คืออะไร คำตอบก็คือ การซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อขายหุ้นนั้นมีอยู่ด้วยกันสองตลาด คือ ตลาดแรก และ ตลาดรอง

การซื้อขายในตลาดแรก หรือการซื้อขายหุ้น IPO (Initial Public Offering) เกิดจากการที่บริษัทต้องการระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อขยายกิจการ โดยราคาหุ้นจะถูกกำหนดไว้ให้นักลงทุนมาจับจอง ในการซื้อหุ้น IPO นั้นจะต้องจองซื้อผ่านผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น เช่น บริษัทหลักทรัพย์ หรือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้ง การซื้อขายหุ้นหลังจากนั้น จะเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดรอง ซึ่งเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ นั่นเอง ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินการของบริษัท และสภาวะตลาดตามหลักของ demand หรือ supply นั่นเอง

หนังสือเรื่อง "เริ่มต้นซื้อหุ้นออนไลน์" เล่มนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้น ขั้นตอนการซื้อขายหุ้น สำรวจตัวเองว่า เราเป็นนักลงทุนประเภทไหน แนวทางการลงทุนสำหรับนักออม แนวทางการลงทุนสำหรับนักเก็งกำไร ตัวอย่างการจัดพอร์ตการลงทุน ลงทุนอย่างไรให้มีความสุข เป็นการเรียบเรียงมาในแบบที่อ่านง่าย ครบถ้วนสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อที่จะช่วยปูทางให้กับผู้ลงทุนก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้น ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นมานับสิบปี โดยจะเริ่มกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น ผู้ที่จะลงทุนต้องศึกษาอะไรบ้าง เริ่มต้นเปิดพอร์ต การอ่านงบ การอ่านกราฟเทคนิค และจิตวิทยาการเตรียมใจสำหรับผู้ลงทุน เป็นต้น โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาในแบบที่อ่านง่าย ครบถ้วนสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อช่วยปูทางให้กับผู้ลงทุนก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้นได้อย่างมั่นใจมากขึ้น


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ที่มา : หนังสือเริ่มต้นซื้อหุ้นออนไลน์
ผู้แต่ง : จิรัฏฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์