ใช้จ่ายอย่างไร...เมื่อมีลูก

จิตติมา ยอดปราง
27 Apr 2021

ที่มา : นิตยสาร Money & Wealth  ฉบับเดือนตุลาคม 2561
โดย นิพจน์ ไกรลาศโอฬาร CFP


=======================================


การตัดสินใจมีลูกเป็นเรื่องสำคัญของครอบครัว นอกจากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้ว ยังต้องมีการวางแผนค่าใช้จ่ายด้วย โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงลูก 1 คน สรุปได้ดังนี้


1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคลอด


1.1 ค่าฝากครรภ์ แต่ละครั้งจะไม่เท่ากัน ตรวจทั่วไปครั้งละ 1,000 - 2,000 บาท อัลตราซาวด์ ครั้งละ 2,000 - 3,000 บาท


1.2 ค่าทำคลอด คลอดธรรมชาติหรือผ่านคลอด โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีแพกเกจเหมาจ่าย โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 40,000 - 100,000 บาท


ค่าใช้จ่ายโดยรวมในหมวดนี้อยู่ที่ 150,000 - 200,000 บาท แตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมกรณีสภาวะการคลอดที่ไม่ปกติ เป็นต้น


Tip :


- ศึกษาเงื่อนไข และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงพยาบาลให้เหมาะกับการวางแผนการเงินในครอบครัว


- ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของสามีหรือภรรยา (ถ้ามี) หากเป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการคลอดบุตรและค่าใช้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนได้


2. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์/เสื้อผ้า สำหรับเด็กแรกเกิด


เด็กแรกเกิดจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ค่อนข้างมาก เช่น เสื้อผ้า ผ้าอ้อม เปลนอน อุปกรณ์อาบน้ำ หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณ 40,000 - 50,000 บาท และในแต่ละเดือนจะมีของที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,000 - 1,500 บาท


Tip :


ปัจจุบันสินค้าหมวดนี้มีราคาแพงแต่มีการแข่งขันสูง การเลือกซื้อสินค้าช่วงโปรโมชั่น หรือสั่งซื้อออนไลน์ ใช้การเปรียบเทียบราคาจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม


3. ค่าวัคซีน / ค่ารักษาพยาบาล


ช่วงแรกเกิดถึง 3 ขวบ เด็กแต่ละคนจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ มีทั้งวัคซีนขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบ เอ/บี บีซีจี โรคบาดทะยัก และวัคซีนเสริม ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรต้า ไอพีดี เป็นต้น ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 500 - 1,500 บาทต่อเข็ม โดยปกติเด็กจะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ทั้งยังมีโรคระบาดติดต่อง่ายในหมู่เด็ก เช่น RSV มือ เท้า ปาก ซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลประมาณ 30,000 - 50,000 บาท


Tip :


- ค่าวัคซีนสามารถเลือกเป็นแบบแพกเกจได้จะประหยัดกว่าจ่ายแบบรายเดือน


- การซื้อประกันสุขภาพโดยเปรียบเทียบเบี้ยประกันและรายละเอียดความคุ้มครองให้เหมาะสมกับวัยที่เริ่มทำประกัน ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบกำหนดวงเงินจำกัด หรือแบบวงเงินเหมาจ่าย


4. ค่าศึกษาเล่าเรียน


ค่าใช้จ่ายหมวดนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะที่สุดของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (อนุบาล - ปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย) ซึ่งค่าใช้จ่ายจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับผู้ปกครองจะเลือก ทั้งบูรณาการ มอนเตสซอรี่ Project approach และหลักสูตรไทย สากล


Tip :


- ศึกษาข้อมูลแต่ละโรงเรียนและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว


- วางแผนการเงิน การออม โดยปกติค่าเรียนจะปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10% ต่อปี ควรเลือกลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าค่าปรับขึ้นของค่าใช้จ่ายในส่วนนี้


5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เช่น ของเล่น อาหารเสริม พี่เลี้ยงเด็ก รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัว


Tip :


พ่อแม่มักตัดสินใจใช้จ่ายในหมวดนี้ได้ง่ายกว่าค่าใช้จ่ายของตนเอง ดังนั้น ควรมี "สติ" ก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง เพราะบางครั้งหรือบางอย่าง อาจไม่จำเป็นหรือไม่เหมาะสม


เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับการมีลูก หากครอบครัวได้มีการวางแผนการเงินให้ดี ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหา ไม่เกิดความเครียดกับคู่สามีภรรยา สร้างครอบครัวให้มีความสุขและมีความอบอุ่นได้ครับ