คลื่นความคิดจุดติดนวัตกรรม : รวมแนวคิดนวัตกรรมและกรณีศึกษา

จิตติมา ยอดปราง
13 Aug 2019

ที่มา : หนังสือ คลื่นความคิดจุดติดนวัตกรรม : รวมแนวคิดนวัตกรรมและกรณีศึกษา
บรรณาธิการ : รติรส ศิริมงคลรัตน์
ผู้เรียบเรียง : สุชาต นกกระจิบ


หน้าปกหนังสือเล่มนี้จั่วหัวได้น่าสนใจมาก นั่นคือ "องค์ความรู้ห้ามจำหน่าย" ซึ่งแน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไป แต่สามารถหาอ่านได้จากห้องสมุดชั้นนำทั่วไป (ห้องสมุดมารวยก็มีให้บริการ)


ที่มาของหนังสือเล่มนี้เกิดจาก ดร.ธีรพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (หรือ ดร.ยุทธ) ได้รวบรวมกรณีศึกษาด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจต่างๆ ของเพื่อนๆ ร่วมรุ่น SIBA2 (หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง SIBA2 - Strategy and Innovation for Business in Asia รุ่นที่ 2)


เนื้อหาและบทความภายในหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Innovation Concept และ Case Studyซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย เช่น


1. Innovation Concept
- ความคิดสร้างสรรค์
- NPD Paper (New Product Development)
- Design & Brand
- TRIZ กลวิธีฝึกสมองของท่านให้แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- Gartner Trend
- คนวัฒนธรรม นวัตกรรม
- Crowd Funding
- ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา


2. Case Study
- ไขรหัสนวัตกรรม
- นวัตกรรมในธุรกิจประกันภัย
- นวัตกรรมในธุรกิจค้าปลีก
- นวัตกรรมในธุรกิจสื่อสาร
- นวัตกรรมในการศึกษา
- นวัตกรรมในภาครัฐ
- นวัตกรรมอาหาร
- How Government Can Enhance Innovation
- SMEs


แค่เห็นหัวข้อก็ทำให้เราอยากหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วใช่มั้ยครับ
ถ้าใช่ อย่ารีรอที่จะติดต่อมาที่ห้องสมุดมารวยเพื่อขอยืมอ่าน
ถ้าไม่ใช่ ขอให้อ่านเรื่องที่ผมจะเขียนต่ออีกสักนิด แล้วค่อยตัดสินใจอีกที


Peter Drucker กล่าวถึง นวัตกรรม ว่าเป็น เครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบการ ใช้สร้างศักยภาพเพื่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ และความมั่งคั่ง นิยามนวัตกรรมสั้นๆ คือ "การสร้างสิ่งใหม่ให้แตกต่างจากเดิม" สิ่งใหม่ที่ว่านี้สามารถเกิดได้จากปัจจัยหลายอย่าง เช่น


1.การเกิดโดยบังเอิญ (บางทีทำผิดพลาดก็กลับกลายเป็นนวัตกรรม) เช่น กระดาษโพสต์อิท
2.โอกาสที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็น กับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3.นวัตกรรมที่เกิดจากความต้องการของกระบวนการ
4.การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและตลาด
5.ความแตกต่างทางกายภาพ เช่น ประชากร อายุ ระดับการศึกษา ก็สามารถสร้างโอกาสในการเกิดนวัตกรรมได้
6.มุมมองที่เปลี่ยนไปของคน
7.ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่


สำหรับผมในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะเทคโนโลยี ความรู้ การตลาด หรือเพราะอะไรก็ช่าง มันเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมทั้งนั้น ขอแค่เราอย่าหยุดที่จะคิด หรือ ทำสิ่งใหม่ๆ บางเรื่องแค่เปลี่ยนมุมมองก็สามารถสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ทุกคนคิดและนำเครื่องมือที่น่าสนใจมาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมได้จริงๆ อย่างที่กล่าวไปข้างต้น นวัตกรรมเริ่มจากตัวเราเอง เปลี่ยนตัวเราให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน เท่านี้ก็มีนวัตกรรมเป็นของตัวเองแล้ว


หนังสือแนะนำด้านนวัตกรรม
1 สตาร์ทอัพธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม เขียนโดย : กิตติ ทรัพย์ชูกุล
2 คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร : 101 Design Methods เขียนโดย : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
3 สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม หลักการสร้างพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ เขียนโดย : ลาร์รี่ คีลี่ย์
4 เครื่องมือ "สร้างนวัตกรรม" สำหรับ "คนธรรมดา" = The 4 lenses of innovation เขียนโดย : กิบสัน, โรแวน
5 Ideas and Inventions in New York City : ไอเดีย นวัตกรรมเขย่าโลก ใจกลางนิวยอร์ก เขียนโดย : นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
6 นวัตกรรมธุรกิจข้ามสายพันธุ์ = Not invented here cross-industry innovation เขียนโดย : รามอน วัลลิงส์
7 The incubation workbook : navigating innovation from concept to Commercialization เขียนโดย : Arizona Center for Innovation
8 Not invented here: cross-industry innovation เขียนโดย : Vullings, Ramon
9 Building a culture of innovation :a practical framework for placing innovation at the core of your business เขียนโดย : Beswick, Cris
10 Trend-driven innovation เขียนโดย : Mason, Henry

เปิดโลกการเรียนรู้ สู่การลงทุน ผ่านคลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่มีหนังสือกว่า 20,000 เล่ม ได้ที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30-21:00 น. เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


ที่มา : หนังสือ คลื่นความคิดจุดติดนวัตกรรม : รวมแนวคิดนวัตกรรมและกรณีศึกษา
บรรณาธิการ : รติรส ศิริมงคลรัตน์
ผู้เรียบเรียง : สุชาต นกกระจิบ


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::