เราทำงานแล้วได้อะไร

จิตติมา ยอดปราง
17 Jun 2020

ที่มา : หนังสือ  เราทำงานแล้วได้อะไร


เขียนโดย : Dan Ariely  / แปลโดย  สฤณี อาชวานันทกุล


ภาพประกอบ : https://freepik.com/


 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


หนังสือเรื่อง เราทำงานแล้วได้อะไร  เล่มนี้เขียนโดย แดน อารีลีย์ (Dan Ariely) เป็นอีกเล่มจากนักเขียนคนดัง เนื้อหาหนังสือโดยรวมยังคงความเป็น แดน อารีลีย์ ที่เต็มไปด้วยเรื่องของการทดลอง โดยทดสอบเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับจิตใจของคน เน้นไปที่การทดลองสภาวะการรับรู้


หนึ่งในการทดลองที่น่าสนใจ ผู้ทดลองได้พิมพ์จดหมายออกมาแบบสุ่ม แต่ละฉบับจะมีจดหมายที่เหมือนกันอยู่หลายๆ คู่ ผู้เข้าทำการทดลองจะได้รับการบอกให้จับคู่จดหมายที่เหมือนกัน ในการทดลองนี้มีการเซ็ต สภาะวะแวดล้อมไว้ 3 อย่างด้วยกันคือ  
  • สภาวะแรก คือ สภาวะ “acknowledgedหรือ “รับรู้”
  • สภาวะที่สอง คือ สภาวะ “ignoredหรือ “ไม่สน”
  • สภาวะที่สามคือ สภาวะ “shredded”  หรือ “ช่างแม่ง”
โดยผลของการทดลองจะถูกวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจในสภาวะจิตใจที่มีผลต่อการทำงานในแต่ละระดับ


สิ่งที่หนังสือเรื่องนี้ต้องการบอกเรา ก็คือ
  • หนึ่ง ถ้าคุณต้องการที่จะทำลายกำลังใจคนที่ทำงานด้วย การทำแบบ “ไม่สน” หรือ “ช่างแม่ง” นั้นมีผลใกล้เคียงกัน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เปลืองแรงก็ทำแบบช่างแม่งไปเลยก็ได้ ไม่ค่อยมีอะไรต่างกันเท่าไร เพราะเมื่อขาดการรับรู้ถึงความสำคัญของงานที่ทำไปแล้ว คนทำงานก็ขาดแรงจูงใจที่จะทำงาน
  • และ สอง เวลาคนได้รับการรับรู้ถึงการทำงานของเขา คนเรามักจะยินดีทำงานหนักขึ้นแม้อาจจะไม่ได้เงินเพิ่มขึ้นตามงานที่หนักขึ้นก็ตาม การรับรู้ถึงงานที่คนทำจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆ เป็นเหมือนของขวัญที่คนหนึ่งคนจะมอบให้อีกคนได้ แม้อาจจะเป็นเหมือนสิ่งเล็กน้อยแต่การทำอย่างต่อเนื่องมันจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ การสร้างแรงจูงใจจึงไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินแต่เพียงอย่างเดียว
 


หนังสือเล่มนี้ยังมีแนวคิดที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง ซึ่งทำให้เราเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับ แรงจูงใจ ผลตอบแทนหรือสิ่งแลกเปลี่ยนที่คิดว่าจะสร้างแรงจูงใจได้ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้เป็นอย่างดี เหมาะกับคนที่ต้องการหาแรงจูงใจในการทำงานที่บางครั้งไม่ได้มาในรูปแบบของเงินทองเสมอไป


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


 


 


:: หนังสือแนะนำ ::
เราทำงานไปทำไม
เราทำงาน อย่าปล่อยให้งานทำเรา
100 วิธี ทำให้คนยอมทำงานให้เรา ด้วยความเต็มใจและมีแรงจูงใจที่ดี ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:: บทความแนะนำ ::


- 10 ข้อคิดการทำงาน ของ CEO แห่ง Microsoft : Satya Nadella  


- ทำงานยังไงไม่ให้เหนื่อยคนเดียว  


- คนที่ทำงานเก่งที่สุดในโลกเขาทำอะไรกัน : The Fred Factor  


- 51 วิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน  


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


เปิดโลกการเรียนรู้ สู่การลงทุน ผ่านคลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่มีหนังสือกว่า 20,000 เล่ม ได้ที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ บนถนนรัชดาภิเษก ติดกับสถานฑูตจีน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30-21:00 น. เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3 ติดตามความรู้ที่น่าสนใจ กิจกรรม และหนังสือใหม่ของห้องสมุดคลิก  www.maruey.com