เงินสำรองฉุกเฉินนั้นสำคัญไฉน

จิตติมา ยอดปราง
11 Sep 2020

ที่มา : สมาคมนักวางแผนการเงินไทย


เขียนโดย :  ธีระพล  แย้มมา  นักวางแผนการเงิน CFP®


ภาพประกอบ : https://freepik.com/


======================================


ลองคิดตามกันนะครับ ว่า ถ้าเราตกงานขาดรายได้ เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกเหนือจากส่วนที่ประกันหรือสวัสดิการของบริษัทที่มี หรือเราจำเป็นที่ต้องใช้เงินเพื่อใช้ในเรื่องค่าใช้จ่ายพิเศษของลูก และเราไม่ได้เตรียมเงินตรงส่วนนี้ไว้แล้วเกิดปัญหาเหล่านี้ เราจะทำอย่างไร


เราอาจจำเป็นต้องยืมเงินเพื่อนหรือคนรู้จัก ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีดอกเบี้ยแต่ก็คงไม่มีใครอยากที่จะยืมเงินคนอื่นเพราะอาจจะเสียเครดิตหรือเสียเพื่อนไปเลยก็ได้  หรือเราจะใช้บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่ตามมา ก็คือ ต้นทุนดอกเบี้ยซึ่งมักจะสูงเลยทีเดียว


หรือกรณีที่ไม่สามารถยืมหรือกู้เงินมาได้ การขายสินทรัพย์บางชิ้นเพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดก็อาจจะเป็นวิธีที่ต้องนำมาพิจารณา ซึ่งทั้งนี้ต้องมาดูว่ามีสินทรัพย์ชิ้นไหนไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับเราแล้ว แต่ยังพอมีมูลค่าที่เราจะสามารถนำมาแปลงเป็นเงินสดได้บ้าง


ดังนั้น หากหลายคนที่กำลังจะเริ่มวางแผนการเงินให้กับตัวเอง อยากวางแผนลงทุนเพื่อการเกษียณ หรือต้องการวางแผนเตรียมเงินเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ ท่องเที่ยว หรือแผนการเงินทางด้านอื่นๆ ขอแนะนำว่า อย่าลืมวางแผนที่สำคัญและเร่งด่วนก่อน นั่นคือ แผนเตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน


 เงินสำรองฉุกเฉิน ชื่อบอกอยู่แล้วว่า เตรียมไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งจำนวนเงินสำรองฉุกเฉินที่ต้องเตรียมไว้สำหรับแต่ละบุคคลก็ต่างกันตามแต่ละสถานการณ์ โดยปกติจะพิจารณาจากรายจ่ายที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดก่อนที่จะมีรายได้ใหม่เข้ามา


เช่น ถ้าตกงานหรือบริษัทที่เราทำงานเกิดประสบปัญหาทางธุรกิจไม่สามารถจ่ายเงินได้เราจะทำอย่างไร เบื้องต้นเราควรเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินไว้ประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือน ตัวเลขจำนวนของเงินที่เตรียมไว้ขึ้นอยู่กับความสบายใจด้วย อาจจะระบุเป็นจำนวนเลยก็ได้แต่ไม่ควรมากเกินไปเพราะอาจสูญเสียโอกาสที่เราจะนำเงินนั้นไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีเพื่อเป้าหมายอื่น ๆ ในชีวิต


โดยรูปแบบของเงินฉุกเฉินที่ควรเตรียมไว้สามารถเลือกได้หลากหลายแต่ควรแยกจากบัญชีที่ใช้จ่ายให้ชัดเจนเพื่อให้ไม่ให้เกิดการนำไปใช้โดยไม่รู้ตัว ส่วนจะนำไปแยกไว้ในรูปแบบใดก็อาจพิจารณาเรื่องสภาพคล่องในการนำมาใช้เป็นหลัก และพิจารณาเรื่องความผันผวนของมูลค่าในการเปลี่ยนเป็นเงินสดในวันที่ต้องการใช้ ตัวอย่างสินทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นแหล่งที่พักของเงินสำรองฉุกเฉินได้ เช่น


>> เงินสด เพราะสามารถพร้อมใช้ได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องใช้


>> เงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากสหกรณ์ เป็นแหล่งพักเงินที่สะดวก รวดเร็ว มูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ควรแยกบัญชีจากบัญชีอื่น ๆ ให้ชัดเจนเพื่อใช้สำหรับในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น


>> เงินฝากประจำ เป็นแหล่งที่สามารถนำมาไว้ได้แต่อาจมีข้อจำกัดเรื่องดอกเบี้ยกรณีถอนก่อนครบกำหนด


>> สลากออมสิน / ธ.ก.ส. เป็นแหล่งพักเงินไว้สำหรับผู้ที่ต้องการได้ลุ้นหรือเสี่ยงโชคพร้อมทั้งยังสามารถรักษาเงินต้นไว้ได้


>> กองทุนตลาดเงิน / กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากมีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากทั่วไป แต่อาจมีข้อจำกัดเรื่องการถอนเงินซึ่งต้องดูรายละเอียดใน Fund Fact Sheet เช่น บางกองทุนมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนเป็น T+1 (แจ้งขายหน่วยลงทุนวันนี้ จะได้รับเงินอีก 1 วันทำการถัดไป)


โดยสรุป สิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินนั้น คือ การประเมินความเสี่ยงหรือโอกาสของตัวเราเองให้รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น เราจำเป็นที่จะต้องเตรียมเงินไว้ใช้ประมาณเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่อง โดยเราควรปรับปรุงตัวเลขเงินนี้อย่างน้อยปีละครั้งเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ในชีวิตเราอาจเปลี่ยนไป ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็อาจเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


 


 


:: หนังสือแนะนำ ::
มีเงินล้าน ด้วยการวางแผนการเงิน
เพาะภูมิการเงิน
คนไทยฉลาดการเงิน ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:: บทความแนะนำ ::


 - เงินออมเผื่อฉุกเฉิน เงินก้อนสำคัญที่ถูกมองข้าม  


เงินออมหายไปไหน???  


วางแผนเรื่องเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน  


- มีเงินล้านด้วยการวางแผนการเงิน  


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::