4 เหตุผลที่มนุษย์เงินเดือนควรทำประกัน

จิตติมา ยอดปราง
11 Sep 2020

ที่มา : สมาคมนักวางแผนการเงินไทย


เขียนโดย :  ยุทธพงศ์ แสงรัตน์  นักวางแผนการเงิน CFP®


ภาพประกอบ : https://freepik.com/


=======================================


เมื่อพูดถึงเรื่องการทำประกันชีวิตและสุขภาพ สำหรับมนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะสงสัยว่า “ทำไมต้องทำ" ในเมื่อปัจจุบันมีสวัสดิการของบริษัทอยู่แล้ว และมองเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น เพราะสามารถเบิกได้ในกรณีที่เจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน อีกทั้งไม่มีความกังวลอะไร ถ้าต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมเพราะมีรายได้ประจำทุกเดือนอยู่แล้ว


แต่ถ้าหากมีการวางแผนการเงินที่ดี ครอบคลุมครบทุกด้านหรือที่เรียกว่าการวางแผนการเงินแบบองค์รวม จะพบว่า การทำประกันเป็นเครื่องมือที่ดี ที่จะช่วยในการสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงในระยะยาว ด้วยเหตุผลหลักๆ 4 ข้อ ดังต่อไปนี้


>> สวัสดิการของบริษัทไม่เพียงพอ


ถึงแม้ว่าจะมีสวัสดิการของบริษัท แต่ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ได้รับ มักจะเป็นความคุ้มครองเบื้องต้น โดยส่วนใหญ่มักจะไม่เพียงพอ เนื่องจากความต้องการและคุณภาพการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ ค่าห้อง การรักษาพยาบาล รวมถึงโรคร้ายแรงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินค่อนข้างรุนแรง ดังนั้นการทำประกันเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาด จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้


>> เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลช่วงวัยเกษียณ


เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียมล่วงหน้า เพราะหลังจากที่เกษียณไปแล้ว สวัสดิการของบริษัท รวมถึงสิทธิประกันสังคมจะไม่มีอีกต่อไป เหลือเพียงแค่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างในการใช้สิทธิ ถ้าหากต้องการรักษาคุณภาพชีวิตให้เหมือนกับตอนที่ยังมีสวัสดิการอยู่ แนะนำให้เริ่มทำประกันตั้งแต่ตอนที่ยังทำงาน เพราะถ้ารอไปทำตอนที่เกษียณแล้ว นอกจากเบี้ยประกันจะแพงขึ้น ยังมีความเสี่ยงเรื่องปัญหาสุขภาพที่อาจจะถูกเพิ่มเบี้ย หรือไม่คุ้มครองในบางโรค และบางครั้งอาจถึงขั้นไม่สามารถทำประกันได้ ถ้าหากเคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน


>> เพื่อการออมเงินในระยะยาว


การออมเงินผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ประกันสะสมทรัพย์ ประกันบำนาญ หรือประกันควบการลงทุน จะช่วยให้มีการออมอย่างมีระเบียบวินัยและมีความต่อเนื่อง นับว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการออมเงินในระยะยาว อีกทั้งยังมีความแน่นอนของจำนวนเงินที่จะได้รับ ถึงแม้ว่าในระหว่างการออมจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินตามจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดีในเรื่องของการกระจายความเสี่ยง


>> เพื่อลดหย่อนภาษี


เป็นสิทธิลดหย่อนที่รัฐบาลส่งเสริมเพราะถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของทางภาครัฐและช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และการเจ็บป่วย รวมถึงสนับสนุนให้มีการออมเงินเพื่อการเป็นค่าใช้จ่ายในยามเกษียณ ทำให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น


สำหรับชีวิตมนุษย์เงินเดือนควรจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนการเงิน เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเสี่ยงและความต้องการในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้สามารถเลือกแบบประกันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันในระยะยาว โดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับเป้าหมายทางการเงินด้านอื่นๆ


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


 


 


:: หนังสือแนะนำ ::ใช้ประกันฯ ลดภาษีทำได้ง่ายๆ

ทำประกันชีวิตให้คุ้มค่าไม่ยาก
ล้วงลึก รู้ทันประกันชีวิต

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:: บทความแนะนำ ::


 -  มองเทรนด์ ธุรกิจประกันภัย : 5 กุญแจพัฒนาองค์กรสู่โลกดิจิทัล   


วิธีเลือกซื้อประกันให้ลูก  


สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิต  


รู้จักประกันชีวิตแบบบำนาญ (Life Annuity)  


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::