วางแผนจัดการเงิน ควบคุมค่าใช้จ่าย

จิตติมา ยอดปราง
21 Jan 2021

ที่มา : สมาคมนักวางแผนการเงินไทย


เขียนโดย :  นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ นักวางแผนการเงิน CFP®


ภาพประกอบ : https://freepik.com/


======================================


ช่วงต้นปีแบบนี้ ทุกคนย่อมต้องการวางแผนอะไรใหม่ วางแผนชีวิต วางแผนทางการเงิน จัดการค่าใช้จ่ายเพื่ออนาคตที่ดี ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและใช้ชีวิตที่สุขสบาย ล้วนแล้วต้องวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายให้เป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีรายได้จำกัดอย่างมนุษย์เงินเดือน ดังนั้นเราจึงต้องวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายและปฏิบัติให้ได้ตามที่ได้วางแผนไว้ มาดูกันครับว่า มีอะไรกันบ้าง


จดบันทึกค่าใช้จ่ายและเปรียบเทียบกับรายได้    รายได้คนส่วนใหญ่จะจำกัด เพราะเป็นรายได้ประจำเดือน มีรายได้ที่แน่นอน แต่รายจ่ายอาจไม่แน่นอน ถ้าเราไม่จดบันทึก ไม่มีการควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้มีการใช้เกินตัว จึงควรต้องมีการจดบันทึกค่าใช้จ่าย มีการทำบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชำระรถ/บ้าน ค่าการประกันภัย/ชีวิต ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และยังมีรายจ่ายไม่ประจำ เช่น ค่าสันทนาการ ค่าเดินทางท่องเที่ยว และลองเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเทียบกับรายได้ และเมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ไม่ควรเกิน 70% ของรายได้


ลดภาษี เพิ่มรายได้    บางคนที่มีรายได้สูง ก็จะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นด้วย ภาษีจึงเป็นรายจ่ายในสัดส่วนที่มาก จึงควรนำเงินลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษี และสามารถวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคต เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF หรือกองทุน SSF (Super Saving Funds)  เพราะเป็นกองทุนรวมที่นำไปลดหย่อนภาษีและเพิ่มช่องทางในการออมในระยะยาวได้อีกด้วย


คิดก่อนซื้อ อย่าผ่อนเกินกำลัง    การซื้อสินค้าที่มีราคาสูง เช่น บ้านหรือรถยนต์ ส่วนใหญ่เราก็จะใช้หลักการผ่อนชำระเป็นรายงวด ทำให้เกิดภาระผูกพันกับเราไปเป็นเวลานาน ดังนั้นเราจึงต้องคิดให้มากก่อนซื้อ เมื่อเราตัดสินใจซื้อ ต้องไม่ให้เกิดภาระผ่อนชำระเงินเกินตัว โดยหลักการซื้อบ้าน ราคาบ้านที่จะซื้อไม่ควรเกิน 30 เท่าของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว และค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้านต่อเดือนก็ไม่ควรเกิน 25-30% ของรายได้ต่อเดือน ผ่อนรถยนต์ไม่ควรเกิน 15% ของรายได้ต่อเดือน


การเก็บออมระยะยาว    เป็นการออมโดยการนำเงินไปลงทุนทุกๆ เดือนหรือทุกๆ ปี เพื่อวัตถุประสงค์ระยะยาว เช่น เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อการเกษียณ (อาจใช้ร่วมกับการออมเพื่อลดหย่อนภาษี RMF ได้) เป็นการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและต้องให้ได้มากกว่าเงินเฟ้อในระยะยาว ในการวางแผนออมเพื่อเกษียณ ควรออมอย่างน้อย 10% ของรายได้


เป็นอย่างไรกันบ้างครับ หากเราวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมให้เรียบร้อยแล้ว เราก็จะใช้เงินได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตอีกต่อไป ลองดูนะครับ


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:: หนังสือแนะนำ ::
เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง 
วางแผนการเงินให้รวยด้วยตนเอง  
ใช้เงินอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:: บทความแนะนำ ::


16 หนังสือแนะนำสำหรับเริ่มต้นวางแผนการเงิน ต้องอ่าน..ห้ามพลาด  


- วางแผนการเงินและชีวิตให้มั่งคั่งและมั่นคง  


- ปัญหาในการวางแผนการเงิน แก้ได้แค่ใช้ สติ   


- เงินออมเผื่อฉุกเฉิน เงินก้อนสำคัญที่ถูกมองข้าม  


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::