พินัยกรรมทำได้เฉพาะคนรวยจริงหรือ

จิตติมา ยอดปราง
25 Mar 2021

ที่มา : สมาคมนักวางแผนการเงินไทย       


เขียนโดย :  เฉลิมพล ทองเปลว นักวางแผนการเงิน CFP®️


ภาพประกอบ : https://flaticon.com/


======================================


เมื่อได้ยินคำว่า “พินัยกรรม” เราจะนึกถึงละครที่มักสื่อถึง เศรษฐีคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วมีทนายความประจำตระกูล มาพบทายาทแล้วนั่งรวมกันในห้องรับแขกคอยฟังการเปิดพินัยกรรมว่าแต่ละคนจะได้รับทรัพย์สินใดบ้าง ทำให้หลายท่านคิดว่า การทำพินัยกรรมเป็นเรื่องเฉพาะคนรวยเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมีข้อมูลดังนี้ครับ


พินัยกรรม หมายถึง เจตนาของบุคคล ที่ตั้งใจจะจัดการส่งต่อทรัพย์ที่ตนเป็นเจ้าของในขณะมีชีวิตอยู่ ให้กับบุคคลหรือองค์กรใดก็ตาม ภายหลังจากตนเองเสียชีวิตแล้ว ทรัพย์ที่ส่งต่อนั้นจะเรียกว่า มรดก โดยพินัยกรรมที่มีรูปแบบตรงตามกฎหมายกำหนดทำได้ 5 แบบ (สามารถศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ที่นี่ ) คือ




  • แบบธรรมดา




  • แบบเขียนเองทั้งฉบับ




  • แบบเอกสารฝ่ายเมือง




  • แบบเอกสารลับ




  • แบบทำด้วยวาจา 




  และพินัยกรรมไม่ว่าแบบใดก็ตาม ถือเป็นประโยชน์ต่อคนทุกระดับชั้นฐานะ ด้วยเหตุผลดังนี้


>> ส่งต่อมรดกให้ทายาทที่ต้องการได้ถูกคน   หากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ เมื่อบุคคลถึงแก่ความตาย มรดกจะถูกแบ่งให้ทายาทโดยธรรมตามลำดับ ซึ่งบางกรณีอาจไม่ได้เป็นดั่งความต้องการของเจ้ามรดก ยกตัวอย่าง คู่สามี ภรรยา มิได้จดทะเบียนสมรส ภรรยาตั้งครรภ์  แม้สามีตั้งใจจะยกทรัพย์แก่บุตรในอนาคต แต่หากสามีเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรม มรดกของสามีจะตกไปถึง บุพการี หรือ พี่น้อง ของสามี  ตามลำดับทายาทตามกฎหมาย  เพราะการไม่จดทะเบียนสมรส ทำให้ภรรยาไม่ถือเป็นทายาทโดยธรรมแม้ตั้งครรภ์ก็ตาม บุตรที่เกิดมาไม่อาจรับทรัพย์มรดกของสามี


>>  จัดการมรดกส่งต่อให้ทายาทได้อย่างเหมาะสม   พินัยกรรมสามารถระบุสัดส่วน หรือ แบ่งแยกประเภทมรดก ให้เหมาะสมกับผู้รับมรดกตามที่ผู้ทำพินัยกรรมตั้งใจจะยกมรดกให้ ตัวอย่างเช่น  บิดาทำพินัยกรรม ยก สวน ไร่นา ให้บุตรที่ชอบการเกษตร ยกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ให้บุตรที่ชอบลงทุน ยกบ้านหลังเล็กให้น้องชายอยู่อาศัย เป็นต้น


 >>  ลดการขัดแย้งของทายาท   ภายหลังการเสียชีวิตของบุคคลที่ไม่ได้ทำพินัยกรรม กฎหมายบังคับต้องมีการแบ่งมรดกเป็นสัดส่วนเท่าๆกันให้แก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งการแบ่งมรดก ไม่ว่าฐานะไหน มรดกมีจำนวนมากหรือน้อย หากทายาทตกลงกันไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ย่อมนำมาซึ่งความขัดแย้งภายในครอบครัว หากทำพินัยกรรมไว้จะช่วยลดการขัดแย้งของทายาทได้


>> ประหยัดเวลาจัดการมรดกแก่ทายาท  เมื่อพินัยกรรมมีการระบุทรัพย์สิน และผู้รับมรดก หรือมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกในพินัยกรรม ย่อมลดเวลาแก่ทายาทในการสืบหาทรัพย์และเวลาในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ เช่น ศาล สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ เป็นต้น 


จะเห็นได้ว่าการทำพินัยกรรมเหมาะสำหรับคนทุกระดับชั้นฐานะที่มีความประสงค์ส่งต่อมรดกของตนให้ถึงมือผู้รับตามที่ตั้งใจ  ส่วนรูปแบบการทำพินัยกรรมทั้ง 5 แบบที่กล่าวข้างต้น สามารถทำให้ถูกต้องและครบองค์ประกอบของแต่ละแบบได้อย่างไร สามารถศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ที่นี่  แต่ปัจจัยที่ต้องควรตระหนัก คือ ความไม่แน่นอนของชีวิต ไม่มีใครรู้วันตาย เมื่อมีความประสงค์ทำพินัยกรรม ควรดำเนินการทันที


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:: หนังสือแนะนำ ::












สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวเพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน




ครอบครัวมั่งคั่ง กิจการยั่งยืน 




จน...เครียด...เก็บตังค์สิ



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:: บทความแนะนำ ::


สูตรบริหารเงินในครอบครัว  


วางแผนการเงินและชีวิตให้รวย (อย่างบูรณาการ)  


DNA ของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ   


เงินมีชีวิต  


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


เรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนได้ไม่รู้จบ ผ่านคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่มีหนังสือกว่า 20,000 เล่ม ได้ที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ เปิดให้บริการทุกวัน  เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกประตู 3 ติดตามความรู้ที่น่าสนใจ กิจกรรม และหนังสือใหม่ของห้องสมุดคลิก http://www.maruey.com