7 วิถีสู่ความร่ำรวย

จิตติมา ยอดปราง
20 Sep 2021

ที่มา : หนังสือ 7 วิถีสู่ความร่ำรวย


เขียนโดย :  พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ


ภาพประกอบ : https://freepik.com/


======================================


ความสำเร็จในโลกนี้ไม่ได้มีคำบัญญัติไว้อย่างชัดเจน การที่เราได้กำหนด Goal หรือจุดมุ่งหมายไว้ แล้วสามารถทำให้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ในเวลาที่กำหนดได้ก็อาจจะถือว่าเป็นการบรรลุสู่ความสำเร็จ ซึ่งจะเห็นว่าชีวิตคนเรากว่าจะประสบความสำเร็จได้ก็ล้วนต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมากมายกว่าจะร่ำรวยได้ ต้องลงทุนลงแรง นานหลายปี กว่าจะออกดอกออกผลก็เช่นกัน ซึ่งภายในเล่ม “7 วิถีสู่ความร่ำรวย” นี้ผู้เขียนนำประสบการณ์ดีๆ มาถ่ายทอด ถือเป็นคัมภีร์ล้ำค่าที่ส่งต่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เคล็ดลับสู่การประสบความสำเร็จ เรามาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมกันเลย  • คัมภีร์ข้อที่ 1 ต้องรู้จักเหตุแห่งความสำเร็จ รู้ว่าอะไรคือเหตุของเรื่องนั้นๆ แล้วถ้าหากต้องแก้ไขให้เริ่มแก้ไขที่ต้นเหตุ นั่นก็หมายถึงต้องรู้จักเหตุของปัญหานั่นเอง

  • คัมภีร์ข้อที่ 2 รู้จักผล หมายถึง ให้รู้จักผลดีผลเสียของเรื่องราวต่างๆ ว่าอยู่ตรงไหน ให้รู้ว่าผลดีผลเสียเป็นอย่างไร เลือกทำในเรื่องที่จะก่อให้เกิดผลดี และละเว้นเรื่องที่จะก่อให้เกิดผลเสีย

  • คัมภีร์ข้อที่ 3 รู้จักตน คือ การรู้จักประเมินกำลังของตนเองว่า กำลังของเราขนาดไหน รู้จักประเมินศักยภาพของตัวเราว่ามีขนาดไหน และที่สำคัญคือรู้จักจุดแข็ง จุดอ่อนของเราให้ดีว่าอยู่ตรงไหน ถ้าเราทำเกินกำลังของตนเองแล้ว มันจะเป็นหนทางนำไปสู่ความพ่ายแพ้และล้มเหลว

  • คัมภีร์ข้อที่ 4 รู้จักประมาณ หมายความว่า รู้จักประเมินสถานการณ์ต่างๆ วิเคราะห์เหตุการณ์และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

  • คัมภีร์ข้อที่ 5 ต้องรู้จักกาลเวลา หมายถึงทำอะไรต้องรู้จักกาลเทศะ กาละ คือ เวลา  เทศะ คือ สถานที่ แปลว่าให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม และพาตัวเองไปในสถานที่ที่เหมาะสม

  • คัมภีร์ข้อที่ 6 ต้องรู้จักประชุมชน ประชุมชนแปลว่า คุณควรต้องพิจารณาสังคมคนรอบข้าง บุคคลรอบตัว และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของท่านว่าเป็นอย่างไร

  • คัมภีร์ข้อที่ 7 ใช้คนให้เหมาะกับงาน คัมภีร์ข้อสุดท้ายอันนี้ เป็นสุดยอดของความสำเร็จที่บรรดาเศรษฐี มหาเศรษฐีหลายท่านก็เตือนเอาไว้ บอกเอาไว้ว่า เขาสำเร็จได้เพราะเขารู้จักเลือกใช้คนเขาเรียกว่า ใช้คนให้เหมาะกับงาน Put the Right Man on the Right Job. Put the Wrong Man on the Wrong Job อันนี้สำคัญที่สุด ใช้คนผิดอาจทำให้เสียการใหญ่ได้


เราจะเห็นว่าความรวยหรือความมั่งคั่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องรู้ตัวเองก่อนว่าในชีวิตนี้คุณอยากได้อะไรเท่าไหร่และสิ่งสำคัญถึงจะมีความสุขก็ต้องรู้จักพอกับสิ่งนั้นๆด้วย ความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขในใจของเรา นอกจากการมีเงินมีทองสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสิ่งที่ปรารถนาได้แล้วก็ต้องรู้จักรักษาความสุขในใจ แสวงหาแต่พอดี ยึดถือความเพียงพอ เพียงเท่านี้คุณก็จะพบทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจแล้ว