ออมหุ้น VS ออมกองทุน เลือกอะไรดี?

เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
12 Jun 2019

ที่มา: วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนมีนาคม 2562


โดย: สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล


=============================


หลายคนเริ่มตระหนักว่าการออมแบบเดิมๆ นั้นไม่ได้ประสิทธิภาพ อย่าว่าแต่ไปให้ถึงเป้าหมายทางการเงินเลย แค่เอาชนะเงินเฟ้อให้ได้เพื่อรักษาอำนาจซื้อในอนาคตยังยาก ดังนั้นการออมพร้อมลงทุนไปด้วยจึงเป็นคำตอบสำหรับคนยุคปัจจุบัน แต่ก็ยังมีคำถามที่ยังคาใจนักลงทุนอยู่ โดยเฉพาะกับที่กำลังเริ่ม คือ แล้วเราจะออมอะไรดีกว่ากันระหว่าง “ออมในหุ้น” กับ “ออมในกองทุนรวม” เรามาเริ่มทำความเข้าใจกันเลย


• ตรวจสอบว่าเรามีความชำนาญในการเลือกหุ้นมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่ตรวจสอบแค่ว่าเราผ่านการลงทุนมานานแค่ไหน กี่ปี เพราะบางครั้งเราอาจจะผ่านประสบการณ์การลงทุนมาอย่างโชกโชนแต่ไม่เคยได้กำไรเลย หรือกำไรที่ได้ไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไป ประเภทนี้ก็มีให้เห็นเยอะ ดังนั้นความชำนาญในการเลือกหุ้นจึงมีความสำคัญมากกว่าประสบการณ์เป็นจำนวนปีที่อยู่ในตลาดหุ้น


• ไลฟ์สไตล์ของเราเหมาะกับการออมแบบไหน ถ้าเราไม่ได้มีเวลามากพอในการติดตามการออมของตัวเอง อาจจะเพราะต้องให้เวลากับเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าอย่างเรื่องงาน เรื่องครอบครัวที่ต้องมาก่อน หรือมีเรื่องอื่นที่อยากให้ความสำคัญมากกว่าแนะนำให้ออมในกองทุนรวมดีกว่าออมในหุ้น


• ผลตอบแทนและความเสี่ยง คำนึงถึงด้วยว่าเราต้องการผลตอบแทนและความเสี่ยงในระดับไหน ซึ่งถ้าผลตอบแทนไม่ได้ถึงขนาดเกิน 10% ต่อปี และเรายังสามารถดูแลตัวเองได้ในอนาคตรวมถึงยังมีเวลาพอก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงมากเกินไป การลงทุนในกองทุนรวมจึงตอบโจทย์ได้ดีกว่า เพราะสามารถออกแบบการออมได้หลากหลายให้ตรงกับเป้าหมายการออม แต่หากเป้าหมายเป็นการสร้างผลตอบแทนให้ได้สูงที่สุด หรือมากกว่า 10% ขึ้นไป ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเลือกออมในหุ้น


ถ้าเราวางแผนจัดสรรเงินออมของเราให้รู้ว่าจะมีสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงและมีสินทรัพย์ปลอดภัยเท่าไหร่ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่เหมาะสม ตามเป้าหมายการออมที่วางแผนไว้ การออมของเราจะยังคงมีโอกาสไปถึงเป้าหมายได้อย่างราบรื่น และส่วนที่เหลือเราสามารถนำไปออมในหุ้นเพื่อเอาไว้เพิ่มผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับพอร์ตการออมของเรา