ผลลัพจากการค้น"ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แต่งหนังสือ "China 5.0 : สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI"" : 1
Maruey Talk : ถอดรหัส เมืองจีน 5.0