ผลลัพจากการค้น"หนุ่มเมืองจันท์" : 12
ความสุข ณ จุดที่ยืนอยู่
ปัญหาคือยาวิเศษ
ฝันเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พัก
พลิกมุมคิดชีวิตเปลี่ยน พ.11
ชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่าย
อารมณ์ดีกับชีวิต
ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้
เดาะโลกดีดีแล้วตีลังกา
มองโลกง่ายง่าย สบายดี
แพ้ได้แต่ไม่ยอม
เหยียบโลกไว้ไม่ต้องเครียด