ผลลัพจากการค้น"โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ผู้เขียนหนังสือ “Happy Retirement: โสดแสนสุข” และ “ตามหาหุ้นตัวแรก”" : 1
โสดแสนสุข ชีวิตอิสระ สู่อิสรภาพทางการเงิน