Maruey Talk เปิดตัวหนังสือ "Money Lecture เรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิต"

เรียนรู้เคล็ดวิชาวางแผนและบริหารเงินที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งตัวจนถึงวัยเกษียณ ร่วมค้นหาคำตอบร่วมกันในกิจกรรม Maruey Talk เปิดตัวหนังสือ "Money Lecture เรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิต" โดย คุณกิตติศักดิ์ คงคา เจ้าของเพจ “ลงทุนศาสตร์”

MARC Information

245 a : Title 
Maruey Talk เปิดตัวหนังสือ "Money Lecture เรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิต" 
520 a : Description 
เรียนรู้เคล็ดวิชาวางแผนและบริหารเงินที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งตัวจนถึงวัยเกษียณ ร่วมค้นหาคำตอบร่วมกันในกิจกรรม Maruey Talk เปิดตัวหนังสือ "Money Lecture เรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิต" โดย คุณกิตติศักดิ์ คงคา เจ้าของเพจ “ลงทุนศาสตร์” 
0 : Youtube VDO code 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.